Ici on parle français,
Het netwerk en merk voor Franstaligen dat:

 • internationaal zichtbaarheid biedt aan Franstalige professionele, commerciële en culturele instellingen die in staat zijn om een gastvrije inclusieve professionele service in het Frans garanderen.
 • Franstaligen bezoekers een gastvrije professionele service in het Frans biedt, zodat ze in alle rust in het Frans kunnen reizen.
 • aanmoedigt tot het gebruik van het Frans voor communicatie!

Wie kan lid worden van het netwerk? 

Waarom zou u zich bij het netwerk aansluiten? 

Hoe kunt u lid worden van het netwerk?  

De voordelen van netwerkleden

Wie kan lid worden van het netwerk? 

Commerciële locaties waar ten minsten een professioneel mogelijk in contact komt met Franstalige bezoekers en/of klanten.  

Het ici “on parle français-”netwerk heeft betrekking op verschillende specifieke professionele gebieden zoals, maar niet beperkt tot:  

 • Verkoop in verkoopfaciliteiten die openstaan voor het publiek zoals winkels en boetieks  
 • HORECA, in gastvrijheid faciliteiten zoals hotels, restaurants, bars en soortgelijke:  
 • Cultuur en toerisme in culturele faciliteiten zoals musea, bibliotheken, congrescentra, toeristische bedrijven. 
 • Diensten zoals die gerelateerd zijn aan het vervoer van mensen (taxi’s…) of structuren voor esthetiek en welzijn (kappers, spa’s…). 

Waarom zou u zich bij het netwerk aansluiten? 

Het doel van het keurmerk Ici on parle français is om de waarde van plaatsen en winkeliers die Franstalige bezoekers met een kwalitatieve professionele en culturele dienst in het Frans kunnen ontvangen te verhogen. Het maakt het mogelijk om Franstalige bezoekers een dienst aan te bieden die hun welzijn bevordert en bij hen de wens opwekt om  

 • Gebruik te maken van de goederen en diensten die tot hun beschikking staan:  
 • Langer in het gebied willen blijven  
 • De kwaliteit van de diensten en gastvrijheid, evenals de schoonheid van het erfgoed, te bevorderen bij andere mogelijke Franstalige bezoekers. 

Hoe kunt u lid worden van het netwerk?

Het lidmaatschap is vrijwillig. 

Commerciële en culturele faciliteiten die lid willen worden van het netwerk, moeten ervoor zorgen dat er tijdens de aangegeven werktijden ten minste een erkende werknemer met een officieel Frans diploma aanwezig is  

Mensen die geen Frans spreken als hun moedertaal, moeten een van de volgende diploma’s behalen op niveau A2 of hoger van het Europees Referentiekader voor Talen:  

 • Het DFP Diplôme de Français Professionnel van de Kamer van Koophandel in Parijs:  
 • Het DELF/DALF van France Education International  

Het lidmaatschap is onderhevig aan de acceptatie van de gebruiksvoorwaarden en de betaling van lidmaatschap bijdrage (bijdrage aan de werking en bijwerking van diensten, zichtbaarheid van de initiatiefneming en merkbescherming).  

Om deel te nemen aan het initiatief, kunnen winkelier dus:  

 • Een paar werknemers betrekken en/of persoonlijk betrokken zijn bij het verkrijgen en erkennen van de vereiste professionele taalvaardigheden met een van de Franse diploma’s (DFP/DELF): 
 • Een of meer werknemers aannemen die al een DFP/DELF/DALF hebben behaald.  
 • Hiervoor is het mogelijk om ons te vragen bewustwording te creëren over de behoeften van beoefenaars die willen deelnemen aan het initiatief onder professionals die al een Frans diploma hebben.  

In geval van de beëindiging van de arbeidsrelatie met de gecertificeerde professional die de reden was voor deelname aan het initiatief, kan ici on parle français helpen bij het identificeren van een oplossing die continuïteit mogelijk maakt, zodat de geautoriseerde structuur in het netwerk van geautoriseerde plaatsen kan blijven, met de bijbehorende voordelen. 

De voordelen van netwerkleden

Het keurmerk beschermt en waarborgt structuren van het netwerk voor de aanwezigheid en kwaliteit van professionele en culturele diensten die in het Frans aan Franstalige bezoekers worden aangeboden: toeristen, werknemers, pelgrims, nieuwe burgers… 

Toetreden tot het ici on parle francais netwerk stelt u in staat om te worden opgenomen en verbeterd te worden:  

 • Op de online interactieve kaart, met geolocatie van plaatsen en vestigingen. De kaart is vrij beschikbaar voor iedereen, en dus ook voor Franstalige bezoekers. Op de kaart kan de gebruiker andere informatie krijgen, zoals de uren waarin de Franstalige aanwezigheid is gegarandeerd. De website, vermelding van eventuele voordelen die de vestiging aan Franstalige bezoekers wil aanbieden, erkenning of lidmaatschap in andere netwerken of in het register van historische vestigingen en bedrijven in Padua, naast de naam en het type aangesloten vestiging.  
 • Via een raamsticker om in het openbaar te worden weergeven. De sticker bevat het logo van het merk, de QR-code waarmee Franstalige bezoekers direct toegang hebben tot de kaart en, indien mogelijk de logo’s van officiële partners: 
 • Door gebruik te maken van het merklogo in eigen informatie-en reclameactiviteiten;  
 • Door het initiatief te promoten op partnerwebsites zoals de stad Padua, die het pilotproject is, de Alliance Française of Padua. Het stadhuis en de Kamer van Koophandel van Padua   

Het stelt ook in staat om:  

 • Bewustzijn te creëren van de professionele diensten om de zichtbaarheid internationaal te vergoten onder bezoekers en andere Franstalige professionals van over de hele wereld.  
 • Lokaal en internationaal erkend te worden als actoren in het verwelkomen betrekken en promoten van lokaal erfgoed via de Franse taal.  
 • Taalvaardigheden van gecertificeerde werknemers en experts erkend te hebben op professioneel en cultureel gebied  
 • Profiteer van andere voordelen die zijn ontwikkeld binnen het project zodra ze geactiveerd worden, zoals een vacature dienst voor Franstalige gecertificeerde professionele (DFP, DELF..) de creatie van een app…